Leerlingen van AOC-Twello en Het Vlier verzorgden woensdagavond 30 mei jl. een diner voor Deventer ondernemers. De opbrengst is voor Uganda. Het diner, dat geopend werd door de burgemeester, was een daverend succes. Onder begeleiding van koks Henk Halve en Natalie Alferink bereidden de leerlingen een viergangenmenu. Als eerste kregen de gasten het maisgerecht Posho geserveerd: het dagelijkse eten van de kinderen in Uganda. Ook de bediening werd keurig verzorgd door de leerlingen.
De gasten werden ontvangen door gastheer Jeffrey Bosschert (3vmbo) en gastvrouwe Jill Bloemsma (4 vwo). Zij trakteerden het publiek op een vol programma met sprekers, een eigen optreden en muziek. Zo sprak Olav Boenders over ondernemen in Uganda, Sylvia Mbabasi-Rus over opgroeien in Uganda en vond er een live-verbinding plaats met Wimdesheimstudenten die nu in het projectgebied zijn.
'De opbrengst van de avond is voor de aanschaf van een druppelirrigatiesysteem. Dat zorgt voor een efficiënter gebruik van het water’, vertelt Jeffrey de gasten. ‘En daarnaast sparen we voor uitwasbaar maandverband’, vult Jill aan. 'Meisjes missen daar regelmatig schooldagen omdat ze zichzelf niet goed kunnen beschermen.’ Op de tafels lagen kaartjes met daarop de uitdagingen waarvoor het projectgebied staat. Ondernemers gingen enthousiast aan de slag met ideeën op welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren aan het project.
In oktober 2012 reizen de 24 leerlingen van Het Vlier en AOC-Twello met hun begeleiders af naar Uganda. Ze bezoeken daar scholen in het projectgebied van Up4S en Stichting Kinderen van Uganda. Leerlingen bereiden activiteiten voor op het gebied van sport en spel, landbouw en gezondheid. Zo gaan ze een bijenhuis bouwen en organiseren ze een sporttoernooi. ‘We willen ook met de jongeren daar in gesprek gaan’, zegt Marlous de Vries, 4 vwo leerlinge van het Vlier, 'om te kijken wat we van elkaar kunnen leren'

netwerkdiner 102 foto website
De gastheer en gastvrouw van deze avond waren Jeffrey Bosschert (3vmbo) en Jill Bloemsma (4 vwo).
Aan het eind van de avond kregen de leerlingen een tas aangeboden met allerlei benodigdheden voor de reis naar Oeganda.

Op vrijdag 21 en zaterdag zaterdag 22 september hielden leerlingen van 't Vlier en AOC Oost Twello een grote wateractie voor Oeganda op de markt in deventer.
Ze verkochten flesjes drinkwater voor 1 euro per stuk.
 
De opbrengst is bedoeld om een waterboor, waterpompen en druppelirrigatiesystemen voor schooltuinen in het projectgebied van Connect2Uganda te kunnen aanschaffen.
In oktober gaan deze leerlingen, in totaal een groep van 24, naar het projectgebied om samen met Oegandese leerlingen activiteiten op het gebied van leefstijl, gezondheid en sport te ondernemen.
Het einde van de wateractie op de markt viel samen met het bezoek van aartsbisschop en Nobelprijswinnaar Desmond Tutu aan het standbeeld van Albert Schweitzer op de Brink.
Desmond Tutu hieldeen inspirerende speech waarin hij onder andere het belang van schoon drinkwater voor een gezonde ontwikkeling van kinderen noemde.
En dat was precies waar de wateractie op de Deventer markt ook voor bedoeld was!
Caitlin Hoogboom (leerling AOC Twello) en Marlous de Vries (leerling 't Vlier) mochten voor het aanwezige publiek vertellen wat zij in oktober in Oeganda gaan doen en Desmond Tutu een flesje drinkwater aanbieden. Een mooie ervaring! 
 
 
desmond tutu water2  desmond tutu water