De samenwerkende partners maken gebruik van elkaars expertise, netwerken en ervaringen. Door samen te werken wordt de effectiviteit van de afzonderlijke inspanningen vergroot en kunnen (inhoudelijke en financiële) middelen efficiënter worden ingezet. De samenwerking draagt bovendien bij aan een breed draagvlak in de regio Deventer. 

De huidige vijf partners en mogelijk ook nieuwe partners zetten eigen kennis, ervaringen en netwerken in om de genoemde drie doelen te bereiken.

1.    
Stichting Kinderen van Uganda (KvU) is al langer betrokken bij Kibinge en zet aanwezige netwerken in
Het met steun van KvU gebouwde community house fungeert als de locatie voor de realisatie van de doelen in Kibinge. Door workshops community action plan wordt de betrokkenheid van de lokale gemeenschappen ondersteund bij de doelrealisatie. De lokale gemeenschappen van Kibinge hebben een aantal plannen opgesteld. Deze variëren van aanplant van bomen, verbetering van de watervoorziening, stimuleren van agrarische associaties en small business, het opzetten van een vocational trainingsprogramma, het bouwen van het community house, geven van workshops community action plan, het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs, gezondheidsvoorlichting, aanleg van schooltuinen voor o.a. voedselvoorziening van scholieren, sportbevordering en traumaverlichting door middel van art workshops. Met de uitvoering van een aantal van deze plannen is door de lokale gemeenschappen al een start gemaakt. Deze activiteiten kunnen in de nabije toekomst wellicht als voorbeeld dienen voor UP4S en andere organisaties in de regio.

2.    
AOC Twello brengt expertise in bij agrarische projecten zoals schooltuinen
.
De school zet online deskundigheid in en organiseert stages en werkbezoeken van leerlingen/studenten. De leerlingen die in Uganda zijn geweest zijn de ambassadeurs van het samenwerkingsverband. Zij hebben als taak om, na hun verblijf in Uganda, mensen in de regio Deventer te vertellen over hun ervaringen. Daarvoor geven zij presentaties aan diverse instellingen, zoals basisscholen, maatschappelijke organisaties en kerken. Hiermee creëren de leerlingen meer draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in de regio Deventer.


Leerling AOC-Oost tijdens workshop HIV/AIDS preventie
Leerling AOC-Oost tijdens workshop HIV/AIDS preventie

 
 3.    
De Gemeente Deventer ondersteunt het samenwerkingsverband door contacten te leggen, processen te faciliteren en partners te begeleiden.
Daarnaast spant de gemeente zich in voor deelname aan een programma van VNG-International. De gemeente wil ondersteuning geven aan lokale overheden in Uganda op het terrein van beleidsontwikkeling en –uitvoering met betrekking tot de drie speerpunten. Deventer is een voorstander van het werken op basis van de “city-wide approach”. Deze in het kader van de VN Habitat Conferentie ontwikkelde werkwijze, omvat een multi-actoren en multi-sectoren benadering in een afgebakend gebied. Het multi-actoren aspect houdt in dat aan het component “versterking lokaal bestuur”, ook de activiteiten van de maatschappelijke organisaties toegevoegd kunnen worden. Volgens deze holistische benadering ontwikkelen de lokale en regionale overheden samen met alle belanghebbende partners een samenhangend, integraal programma en voeren dit uit. Voor de lokale en/of regionale overheid hier en daar is een belangrijke rol als regisseur weggelegd.

4.    
Stichting Up4S is opgericht door Sylvia Mbabazi-Rus, die zelf afkomstig is uit Bukomansimbi en daardoor veel kennis heeft van het gebied en de Ugandese cultuur.
UP4S beschikt over een sterke schoolorganisatie en een groot lokaal netwerk. Samenwerking zal in eerste instantie gericht zijn op het opzetten van kleinschalige agrarische projecten en gezondheidsbevorderingsprojecten. Ervaringen opgedaan in Bukomansimbi en Kibinge worden onderling uitgewisseld. 

5.    
Windesheim Honours College (WHC) zet expertise in op het gebied van projectmanagement en onderzoek, specifiek op de terreinen van gezondheidszorg en communicatie & media.
WHC voert d.m.v. stages en onderwijsprojecten onderzoeken uit t.b.v. alle fasen van de projectmanagement cyclus (bijvoorbeeld, situatieanalyse, stakeholdersanalyse, monitoring, projectevaluatie). Ook kan WHC ondersteunen met het maken van projectvoorstellen en projectimplementatieplannen. WHC zal fungeren als schakelpunt tussen de vraag vanuit de NGO’s in Uganda en het aanbod van stagiaires in Nederland.

Pin It