Door middel van het samenwerkingsverband Deventer-Uganda willen de vijf partners de activiteiten van KvU en Up4S, gericht op het verbeteren van de leefsituatie van kinderen, versterken.
Er wordt gewerkt volgens een netwerkbenadering, waarin organisaties en bedrijven in de regio Deventer samenwerken met partners in Kibinge en Bukomansimbi. Het gaat om plattelandsontwikkeling met een aantal specifieke deelprojecten die door de lokale gemeenschappen in Kibinge en UP4S worden aangedragen.

De aanpak van het samenwerkingsverband kenmerkt zich door:

  • eigen initiatieven en zelfwerkzaamheid van de lokale bevolking ter verbetering van de leefomstandigheden
  • gebiedsgerichte benadering: in één gebied ondersteunen van samenhangende initiatieven die elkaar onderling versterken waardoor een groter maatschappelijk rendement wordt bereikt;
  • een groeimodel waarin stap voor stap deelprojecten worden ontwikkeld en uitgevoerd.
  • samenwerking: 
    • tussen deelnemende organisaties in Uganda;
    • met de overheid in district Masaka uitvoering geven van plattelandsbeleid en het doorvoeren van structurele verbetering van de positie van kwetsbare kinderen in ondermeer onderwijs en zorg;
    • bevorderen van samenwerking in Nederland in ondersteunen van navolgende deelprojecten: onderwijsinstellingen, organisaties, overheden en bedrijven.
Pin It